Vi tror på cirkularitet

Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin och sparar massor av CO2 när möbler får leva längre. Hejdå slit och släng.

 • Beleco bryter gamla mönster

  Vi säger stopp till att köpa nytt för att lämna gamla möbler på tippen eller ståendes i förråd. Genom att hyra möbler kan de leva vidare och få bli en del av flera nya miljöer. Det ger dig frihet att vara kreativ och flexibel utan dåligt samvete.

 • Sharing is caring

  Att skapa en cirkulär möbeltjänst som gör att vi gemensamt kan göra skillnad känns fantastiskt. För oss blev det betydelsefullt att ta reda på vad det innebär för klimatet att vi delar möbler istället för att köpa nya. För att ta reda på vilken skillnad Beleco gör gick vi ihop med Svenska Miljöinstitutet och lät dem göra en uträkning på hur mycket CO2 vi sparar på varje uthyrning. Att hyra möbler med Beleco innebär att produkter återbrukas, när det annars hade behövts köpas nya. Man behöver inte köpa varsina produkter, utan kan dela istället. I uträkningen ingår det både hur mycket CO2 vi sparar på tillverkningen av produkten och på transporterna för materialet.

 • Eftersom att sortimentet varierar över tid valde vi att inte göra en uträkning på varje specifik produkt. Istället tog vi fram ett estimat för varje produkttyp, som till exempel en stol, kudde, 2-sitssoffa och så vidare. Du kan se hur mycket som sparas på varje produktsida. Genom att få en ungefärlig data på dessa kategorier har vi möjlighet att applicera det på alla våra produkter. Bra va! När den slutliga rapporten kom blev vi häpna när det visade sig att vi kommer att spara minst 2 000 000 ton CO2 innan år 2030. Den siffran blir kanske enklare att greppa om vi säger att det är som att åka 900 miljoner mil i ett flyg eller 562 000 flygresor tillbaka mellan Stockholm och Thailand.

Mer än 65% av Nordens befolkning tror att vi kan lösa klimatkrisen. Men de tycker att det saknas plattformar som enkelt tillåter dem att bidra till att lösa den. Därför skapade vi Beleco.

Hur Beleco bidrar till FN:s globala mål

 • 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

  Genom upprepat återbruk av möbler möjliggörs alternativ för ekonomisk tillväxt utan miljöförstöring, och skapar även incitament för tillverkare att producera möbler av högre kvalitet.

 • 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

  Med Beleco kan konsumenter dela på samma produkt istället för att alla köper varsin, vilket ökar nyttjandet av befintliga resurser och minskar behovet av nyproducerat.

 • 12.5 Minska mängden avfall markant

  Beleco som digital cirkulär marknadsplats gör det tillgängligt för många att på ett enkelt sätt återbruka möbler och inredning, och att bidra till att öka produkters livslängd, vilket förebygger och minskar mängden avfall.

 • Vi ställer om för framtiden

  Möbler används ofta bara en gång på en plats för att sedan bytas mot en ny och slängas. Istället för att producera nytt varje gång vi vill inreda, kan vi låta befintliga möbler cirkulera - föreställ dig vilken skillnad vi kan göra för klimatet genom att klippa bort hela tillverkningsprocessen. Tillsammans går vi in i en ny era där vi kan dela och bara använda det vi behöver när vi behöver det. Det gör att vi slutar slösa resurser vi inte har och får större frihet att förändra och vara kreativa.

 • Tillsammans uppmanar vi branschen till förändring

  Vi vill inte bara förändra köpbeteenden utan också hur branschen ser ut. Beleco låter tillverkare äga sina produkter och hyr ut dem hos oss, istället för att sälja dem enskilt. Genom att möbler cirkulerar under en längre tid, skapar det initiativ för tillverkarna att producera möbler med hög kvalité. Förhoppningsvis kan det resultera i att tillverkningen inte längre sker under dåliga arbetsförhållanden i lågprisländer. Vi vill göra det möjligt för fler att ta ett större socialt och miljömässigt ansvar.