Igeldammsgatan 22

Styling av etagevåningen i huset Bryggeriet av Oscar Properties.