Sankt Paulsgatan

Full homestaging av charmig söderlägenhet från 1890-talet.