Företag

Caroline Westerståhl

En plats – tusen möjligheter. Jag tolkar er vision och identifierar de behov som finns för att sedan skapa en helhet för inredningen. Målet är alltid ett hem som rymmer både funktion och personligt uttryck. För mig är lång och bred erfarenhet, kombinerat med stort personligt engagemang och estetisk säkerhet, grunden för att skapa miljöer som ger en visuell tillfredställelse.

Caroline kan hjälpa dig med...
Exempelpris

Från Carolines portfolio